Mecidiye Cad.İsmail Tartan Sok. İnci Apt. NO:18/4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul

  • 0212 216 96 50
  • starmuhasebe@starmuhasebe.com

E-BİLET İÇİN BAŞVURU

E-BİLET İÇİN BAŞVURU

Sayın Okurlar;

Geçen hafta yazımızda; şu an taslak aşamasında olan Vergi Usul Kanunu tebliğinden bahsetmiştik.

Bu hafta da e-bilet için nasıl başvuru yapılır bundan bahsedelim.

Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin:

 

a) Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzaya sahip olmaları,

 

b) İlgili tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, mükelleflerin elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme ve elektronik biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

 

c) İlgili tebliğde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu adımları tamamlayan mükelleflerin başvuru için şu işlemleri yapmaları gerekmektedir.

  • Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin imzalı aslı,
  • Gerçek kişi mükellefler için imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,
  • Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma, muhafaza ve ibraz etme ile elektronik bileti yolculara sunma süreçleri, elektronik bilet bedelini gider gösterecek mükelleflere ilişkin bilgilerin bilet üzerinde gösterilmesine ilişkin süreçlerin gerçekleştiği donanım ve yazılımlar hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı BİS Raporu,
  • Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerin merkez/şube/acente/çağrı merkezi gibi bilet satışı yapan birimleri ve bunlara atayacakları 3 haneli harf ve/veya rakamlardan oluşan (alfanumerik) kodları gösteren birim kodları listesi,
  • Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet, yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları ile başvuru.

 

Bu işlemlerden sonra Gelir İdaresi tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme izni verilecektir.

 

2020 yılında E-bilet kullanmak zorunda olan firmalar arasında yer alıyorsanız, hazırlıklarınıza şimdiden başlamalı ve test çalışmalarınızı yapmalısınız.

İşlerinizde başarılar dilerim.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
     Sibel Yüce
    sibel.yuce@hotmail.com.tr

Diğer MAKALELER