Mecidiye Cad.İsmail Tartan Sok. İnci Apt. NO:18/4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul

  • 0212 216 96 50
  • starmuhasebe@starmuhasebe.com

E-DEFTER

E-DEFTER

                                                                

Sayın Okurlar;

Bu hafta yazımızda; şu an taslak aşamasında olan Vergi Usul Kanunu tebliğinden bahsedeceğiz.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde, yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının;

a)   Kapsamının genişletilmesi için yeni   mükellef gruplarının belirlenmesine,

b) Yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) başlatılmasına,

c) Elektronik    defter    ve    belge    uygulamalarına ilişkin    mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla, bugüne kadar yayınlanmış olan 19 adet Genel Tebliğ yerine tek bir Genel Tebliğ hazırlanmasına, yönelik “Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” yayımlanmıştır.

Tebliğin sektörü bizleri ilgilendiren kısmı ise şu şekildedir.

Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet ve e-yolcu listesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmesi, taslağın 7. Maddesinde şöyle denilmektedir.

-KARA VE DENİZ YOLU İLE ŞEHİRLERARASI VEYA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA BİLET VE YOLCU LİSTESİ DÜZENLEMELERİ

Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda yolcu taşıma bileti ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamında iletmeleri ve bu vesikaları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmelerine ve Başkanlığa bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

-e-Bilette Bulunması Gereken Bilgiler

Elektronik bilet düzenleme izni alan mükelleflerin düzenleyecekleri biletlerde en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

a) Düzenleyenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi, VKN/TCKN,

b) Yolcunun adı-soyadı, VKN/TCKN’si

c) Elektronik bilet numarası,

ç) Düzenlenme tarihi,

d) Seyahat tarihi,

e) Ödeme tarihi,

f) Ödeme türü (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale gibi),

g) Tutar,

h) Katma Değer Vergisi.

I) Varsa bilet bedelini gider gösterecek veya indirim konusu yapacak olan mükellefin adı soyadı/unvanı, VKN/TCKN bilgisi.

- Elektronik Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler

Elektronik yolcu listesinde en az aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

a) Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı-soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi,

VKN/TCKN,

b) Taşıtın plakası,

c) Sefer tarihi,

ç) Hareket saati,

d) Sefer numarası,

e) Elektronik bilet numaraları,

f) Yolcunun adı-soyadı, VKN/TCKN’ si

g) Yolcu sayısı,

h) Katma Değer Vergisi dâhil toplam bilet bedeli

Uluslararası seyahat eden kişilerin adı soyadı, TCKN veya pasaport numarasının yolcu listelerine yazılması zorunludur.

Ayrıca varsa taşıtı işleten mükellefin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi, VKN/TCKN, komisyon tutarı ve Katma Değer Vergisi tutarı bilgilerinin de yer alacağı tabiidir.

 

Her ne kadar şu an taslak olsa da, Maliye Bakanlığı elektronik düzene geçme konusunda istikrarlı davranmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların gelecek yıl için hazırlık yapmaları, muhasebe düzenlerini bu sisteme göre ayarlamaları gerekmektedir.

Önümüzde ki haftalarda elektronik bilet hakkında daha detaylı bilgilerle görüşmek üzere…

 

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

             Sibel Yüce

          sibel.yuce@hotmail.com.tr

Diğer MAKALELER