Mecidiye Cad.İsmail Tartan Sok. İnci Apt. NO:18/4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul

  • 0212 216 96 50
  • starmuhasebe@starmuhasebe.com

TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ

TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ

TURİZM KATKI PAYI BEYANNAMESİ     
 

Sayın Okurlar;

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz 2019 tarihinde 30832 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN ile yeni bir vergimiz daha oldu. Sektörümüzü de ilgilendiren bu vergiden bahsedelim;

Turizm katkı payının amacı nedir?

Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla kurulacak olan TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI’ nın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılması için gelir sağlamaktır.

Turizm Payları Neleri Kapsıyor?

01.10.2019 tarihinden itibaren;

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Turizm Katkı Payı Beyannamesini kimler, Ne Zaman ve Nasıl Verecek?

Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Ancak önümüzdeki günlerde beyanname ve ödeme günlerinde Gelir İdaresi tarafından bir düzenleme beklemekteyiz.


İşlerinizde başarılar dilerim.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
     Sibel Yüce
    sibel.yuce@hotmail.com.tr

Diğer MAKALELER