Mecidiye Cad.İsmail Tartan Sok. İnci Apt. NO:18/4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul

  • 0212 216 96 50
  • starmuhasebe@starmuhasebe.com

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ELEKTRONİĞE GEÇİŞ

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ELEKTRONİĞE GEÇİŞ

E-FATURA-EBİLET-E-YOLCU LİSTESİ VE E-DEFTER UYGULAMALARI                                                                                      

            Değerli Okuyucular;                                                                   

Vergi Usul kanununda 397 no’ lu tebliğ, sektörü ilgilendiren zaten az sayıda olan tebliğlerden biridir. Konusu elektronik faturadır. Bu tebliğ ile alakalı olarak; sırasıyla 415, 416 ve 421 sayılı tebliğler de yürürlüğe girmiştir. Elektronik fatura, elektronik bilet, elektronik yolcu listesi ve elektronik defter kullanımı ile ilgili bu tebliğler; kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükellefler için, özellikle önem arz etmektedir. Tebliğleri sizlerle paylaşmakla beraber, Nişikli Turizm Sanayi ve Ticaret Aş’ de uygulamalarına başladığımız elektronik fatura, elektronik bilet, elektronik yolcu listesi ve elektronik defter uygulamalarını ve tecrübelerimizi sizlere aktarmak istiyorum.

E-bilet tebliği olarak anılan 415 nolu tebliğ ile elektronik bilet uygulamasına başlayabilmek için en evvela elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerektirmektedir. Bunun dışında elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme ve elektronik biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları, tebliğde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları yeterlidir.

Tebliğin sektör için anlamı şudur ki; otobüs firmalarının büyük derdi olan bilet basma gönderme ve saklama gibi sorunları elektronik bilet ile sona eriyor. Çuvallarla bilet saklama, arşivleme, acentelere dağıtma külfetinden kurtuluyor.

Anonim ve limited şirket tüzel kişiliğine sahip otobüs firmalarının iç bünyelerinde muhasebe sistemlerini ve programlarını bu duruma göre ayarlamaları kendi menfaatlerine olacaktır.

E-bilet uygulamasını zaten bir bilgisayar programını kullanarak bilet ve yolcu listesi düzenleyen firmalar için muhasebe düzenlerini de bu sisteme göre ayarlamalarından sonra kullanmaya başlamaları maliyetlerinde azalma sağlayacaktır.

E fatura, e-bilet, e-yolcu listesi düzenledikten sonra bunlarla ilgili muhasebe kayıtlarını e-defterde tutmak için geriye sadece Bakanlı’ğın onayladığı muhasebe yazılımlarını kullanmak kalıyor.

Gelir İdaresinin bu konuda eksik kaldığı nokta ise seyahat esnasında yoldan binen yolcuların biletleri için halen elden elde düzenlenen biletler için el terminali yada yazar kasaya benzer cihazlara izin vermemesidir. Günümüzde perakende satış yapan gıda firmaları, tekel satıcıları, elde anında fatura kesebilen, kredi kartından çekim yapabilen cihazlarla satış yapabilmektedir. Bu şekilde satış biçimi otobüs firmaları için elzem bir düzenlemedir. Kaldı ki otobüslerin teknolojik donanımları; uydu, internet bağlantısı vs. son derece ileri durumdadır.

Gelişen dünyada teknolojiye ayak uydurmak mecburiyetinde olan yolcu taşımacılığı sektörünün e-bilet sistemine entegre olması; maliyetlerini azaltması açısından son derece yararlı olduğu gibi elde ki sıcak paranın kontrolü, yolcu artışı gibi konularda da fayda sağlayacağı kanaatindeyim.

Saygılarımla
SMMM-SİBEL YÜCE
starmuhasebe@starmuhasebe.comDiğer MAKALELER